اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

قلمروِ حاکمیت اشرف‌ غنی

ارگ‌نشینان به رغم هیاهو و بزرگ نمایی و ادعا های بسیار امروز «قلمرو حاکمیت اشرف‌ غنی» را تعریف کردند.

۱) قلمرو حاکمیت اشرف‌ غنی اداره ارگان‌ های محلی است که چسپیده به ارگ است؛ در نتیجه، بیرون از ارگ حاکمیتی ندارد.

۲) تا هنوز ارگ به چشم جامعه جهانی خاک پاشیده است که افغانستان امن است. امروز به صورت عملی نشان داد که «امنیت افغانی» چه تعریفی دارد؟ امنیت؛ یعنی امکان پیاده‌ روی رییس جمهور با اسکورت گاردهای مسلح از ارگ تا اداره ارگان‌های محلی یک بار در طول یک دوره ریاست جمهوری.

۳) مهم‌تر از همه اینکه این پرسش را باید مطرح کرد که چه کسانی، از کدام قوم و زبان از نظر امنیتی او‌ را تهدید و تعقیب می‌ کنند؟ مسلما مردم ازبک و تاجیک و هزاره در پی قتل او نیستند. خطری اگر هست از سوی هم‌تباران خود او است.

۴) این امنیت نسبی فقط در قلمرو اقوام غیر پشتون برای او وجود دارد. مناطق پشتون‌ نشین در کام طالبان سقوط کرده‌اند.

۵) قلمرو حاکمیت او نشان می‌ دهد که در انتخابات بعدی روزگارش سیاه است. در بین مردم پایگاه اجتماعی ندارد. دفعه پیش به لطف مردم ازبک به این قلمرو کوچک راه یافت. کافی است گروه‌ هایی متحد شوند و او‌ را از قلمرو کوچک ارگ تا ارگان‌ های محلی بیرون رانند.
۶) اگر انتخاباتی صورت بگیرد، اشرف‌ خان رفتنی است، حتی تقلب و گوسفندان چاق هم نمی‌ توانند او را نجات دهند. دلیلی هم نیست کسی که حتی در میان مردم پشتو زبان جایگاهی ندارد، بر گرده مردم سوار شود. در مجموع، در ساختار سیاسی حکومت متمرکز ساختار اجتماعی کابل نقش تعیین دارد و‌ در نهایت سرنوشت قدرت را رقم خواهد زد.

اسد بودا

مشاهده در منبع اصلی