اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

روند گردآوری محصول مخابراتی ادامه دارد

روند گردآوری محصول مخابراتی تا اعلام تصمیم رییس جمهور ادامه خواهد داشت.

نجیب ننگیال، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی درخصوص رد قانون جمع آوری محصول مخابراتی توسط نمایندگان مجلس گفته است که تازمانیکه رییس جمهور و مجلس سنا، تصمیم مجلس نمایندگان را درخصوص قطع روند گردآوری محصول مخابراتی تایید نکنند، این محصول گردآوری خواهد شد.

سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی همچنین خبر داده است که تا چهار ماه دیگر سیستم وقت سنج برای آوردن شفافیت کامل در روندگردآوری محصول مخابراتی به بهره برداری می رسد.

مجلس نمایندگان چند هفته قبل با اکثریت آرا، بدلیل شفاف نبودن پروسه جمع آوری محصول مخابراتی روند گردآوری محصول مخابراتی را رد کرد.

گفتنی است که وظیفه وزیر پیشین این وزارت نیز بدستور رییس جمهور بدلیل عدم شفافیت در حسابرسی های مالی این وزارت تعلیق شده بود اما دادستانی وی را بیگناه اعلام کرد.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی