اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 عقرب , 1397

کامله‌وال در آغاز کمپاین مبارزه با قاچاق دوا: نیاز است ۵ درصد دوا قاچاقی وارد افغانستان شود

همزمان با آغاز کمپاین مبارزه و جلوگیری از قاچاق ادویه در هرات رئیس اداره ملی تنظیم امور ادویه وزارت صحت کشور می گوید که نیاز است تا 5 درصد از ادویه به گونه قاچاقی وارد افغانستان شود.

مشاهده در منبع اصلی