اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 حوت , 1396

کامله‌وال در آغاز کمپاین مبارزه با قاچاق دوا: نیاز است ۵ درصد دوا قاچاقی وارد افغانستان شود

همزمان با آغاز کمپاین مبارزه و جلوگیری از قاچاق ادویه در هرات رئیس اداره ملی تنظیم امور ادویه وزارت صحت کشور می گوید که نیاز است تا 5 درصد از ادویه به گونه قاچاقی وارد افغانستان شود.

(Visited 13 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی