اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 حوت , 1396

د مخابراتی خدمتونو د محصول په اړه د ولسی جرګې پریکړه د قانون له نظره

(Visited 17 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی