اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

حدیث روز: شما سخت گیر فرستاده نشده اید

وایتی نبوی از کتاب صحیح بخاری و مسلم (اهل سنت و جماعت):

یَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا = آسان بگیرید و سخت نگیرید

سَکِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا = آرامش بیاورید و متنفر نکنید

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُیَسِّرِینَ = همانا شما آسانگیر فرستاده شده اید

لَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِینَ = شما سخت گیر فرستاده نشده اید.

کد (5)

مشاهده در منبع اصلی