اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 2 حوت , 1396

حدیث روز: شما سخت گیر فرستاده نشده اید

وایتی نبوی از کتاب صحیح بخاری و مسلم (اهل سنت و جماعت):

یَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا = آسان بگیرید و سخت نگیرید

سَکِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا = آرامش بیاورید و متنفر نکنید

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُیَسِّرِینَ = همانا شما آسانگیر فرستاده شده اید

لَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِینَ = شما سخت گیر فرستاده نشده اید.

کد (5)

(Visited 9 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی