اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

باردیگر مردم کندز مورد حملات هوائی قرار گرفت

مشاهده در منبع اصلی