اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

باردیگر مردم کندز مورد حملات هوائی قرار گرفت

مشاهده در منبع اصلی