اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

جایگاه قانونی شورای عالی صلح باید تعریف شود

شورای عالی صلح یکی از مهمترین نهادهایی است که به منظور پیشبرد روند صلح تأسیس شده است. با توجه به اهمیت کار این شورا، بایستی بودجه معین و هنگفتی نیز در اختیار آن قرار می گرفت. این شورا در سال 1389 به کار خود آغاز کرد و تاکنون پیوسته در راستای صلح…

مشاهده در منبع اصلی