اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

شوهر شکریه بارکزی به زندان محکوم شد

شوهر شکریه بارکزی به شش سال و هشت ماه زندان محکوم شد.
دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی، عبدالغفار داوی، رییس شرکت "داوی آیل" را به شش سال و هشت ماه زندان محکوم کرد.

محمد اصغر غیاثی، معاون این شرکت "داوی آیل" نیز به پنج سال و هشت ماه زندان محکوم گردید.
رییس و معاون شرکت "داوی آیل" بیش از بیست و یک میلیون دالر باید به دولت بپردازند.
دادگاه، برای عبدالرزاق زلالی، سرپرست پیشین وزارت ترانسپورت، نیز دو سال و شش ماه زندان، مجازات تعیین کرد.

متهمان این پرونده، اتهام های وارد شده بر خود شان را رد می کنند.
عبدالغفار داوی، رییس شرکت "داوی آیل" می گوید: دچار دسایسی شده ام که امروز اینجا در پشت تربیون، در برابر شما ایستاد هستم.

اختلاس در قراردادهای نفتی، سر پیچی از احکام محاکم و سر پیچی از پرداخت مالیات، از اتهاماتی گفته شده اند که پای دست اندرکاران شرکت "داوی آیل" را به دادگاه و زندان کشانیده است.

کد (4)

مشاهده در منبع اصلی