اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

رییس جمهور از مال خودش بخشش کند نه بیت المال

اگر مبارزه حکومت با فساد نتیجه ای می داشت باید در وضعیت امروز کشور احساس می شد!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، سید جواد حسینی، استاد دانشگاه درخصوص هدر رفت بیت المال در حکومت گفت: حاکمان در متن سخنرانی هایشان جزو نفرات اول جهان هستند و بسیار ماهرانه صحبت می کنند اما نتیجه کارشان فریب کاری می شود. اگر کارهای شان نتیجه ای می داد باید در وضعیت امروز کشور احساس می شد اما چنین نیست.

وی بیان می کند که حکومت به خود می بالد که بعد از ده ها سال یک مخالف سیاسی را به کشور آورده است اما نتیجه کار را ببینید، تا جایی که بررسی کرده ایم، ماهانه صدها هزار دالر صرف آقای حکمتیار می شود اما باید نتیجه کار را ببینید! اگر آمدن حکمتیار روی امنیت تاثیر گذار بود، اگر احساسات ملی را تقویت می کرد، اگر روی مولفه های مثبت سیاسی تاثیر گذار می بود قطعا آمدنش نتیجه داشت اما بحث این است که شعارها و حرف های وی را ببینید، نتیجه کار این کار را درک می کنید.

وی درخصوص هدر رفتن بیت المال در جریان امتیازات کلان به شخصیت ها اظهار می کند: ماهانه بیش از 100 هزار دالر برای چند خدمه زن رییس جمهور مصرف می شود. اگر می گویند که وی کار می کند، وی اصلا نهادی ندارد. موسسات بسیار فعال و وزارت امور زنان و بخش زنان در تمام وزارت ها وجود دارد که نشان می دهد این هزینه های گزاف هیچ جایگاه قانونی ندارد. اینکه همسر رییس جمهور هم برای خود اداره ای باز کند که هیچ جایگاه قانونی ندارد باید اصلاح شود.

حسینی می افزاید: اگر امور همسر رییس جمهور توجیه شود، آمدن حکمتیار، حضرت مجددی، جناب کرزی و کسان دیگری که مبالغ کلان از بیت المال دریافت می کنند هم توجیه می شود. رییس جمهور می تواند از مال خودش ببخشد اما نمی تواند اموال ملت را بخشش کند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی