اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

جلسۀ فوق العادۀ کابینه دایر گردید

جلسۀ فوق العادۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز در ارگ دایر گردید. طبق اجندا، اکلیل حکیمی وزیر مالیه طرح بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۷ را که به اساس فیصله جلسه کابینه مورخ ۱۱عقرب سال روان از سوی کمیتۀ بودجه در هماهنگی با ادارات دولتی مورد بازنگری قرار گرفته بود، به جلسه ارایه […]

مشاهده در منبع اصلی