اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 2 حوت , 1396

جلسۀ فوق العادۀ کابینه دایر گردید

جلسۀ فوق العادۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز در ارگ دایر گردید. طبق اجندا، اکلیل حکیمی وزیر مالیه طرح بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۷ را که به اساس فیصله جلسه کابینه مورخ ۱۱عقرب سال روان از سوی کمیتۀ بودجه در هماهنگی با ادارات دولتی مورد بازنگری قرار گرفته بود، به جلسه ارایه […]

(Visited 9 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی