اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

رئیس جمهور غنی از استفاده کودکان در حملات تروریستی ابراز نگرانی کرد

مشاهده در منبع اصلی