اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

مجلس سنا خواستار پایان قتل عام مردم چاه آب تخار و بازداشت بشیر قانت شد

مشاهده در منبع اصلی