اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

مجلس سنا خواستار پایان قتل عام مردم چاه آب تخار و بازداشت بشیر قانت شد

مشاهده در منبع اصلی