اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

روند انتقال قوای سرحدی از وزارت داخله به وزارت دفاع، تا یک ماه دیگر تکمیل می شود

کابل باختر14 عقرب
مرحله نخست اسناد دوره تسلیمی دفاتر وپرسونل قوای سرحدی میان وزارت دفاع و وزارت امور داخله، آغاز شد.
به گزارش آژانس باختر،  رییس پلان وپالیسی ستردرستیز وزارت دفاع ملی امروز در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت گفت: پیژندوال های وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله امروز اسناد دوره تسلیمی دفاتر ذاتیه وپرسونل قوای سرحدی را به هدف انتقال به وزارت دفاع ملی، امضاء کردند.
به گفته دگرجنرال جان خان ، قرار است روند دوره تسلیمی وثبت اسناد پرسونل وتجهیزات قوای سرحدی تادهم جدی تکمیل گردد وپس از آن طی مراسم رسمی، رهبری و تمام امور قوای سرحدی به وزارت دفاع ملی انتقال می یابد. به گفته رییس پلان وپالیسی وزارت دفاع ملی نیروهای سرحدی در دوبخش عمده فعالیت می کنند که یکی آن پولیس سرحدی وبخش دومی آن قوای سرحدی است ومطابق حکم رییس جمهوری اسلامی افغانستان، قوای سرحدی به وزارت دفاع انتقال مییابد اما پولیس سرحدی در چارچوب وزارت امور داخله، کماکان باقی میماند.
وهیئت هایی به منظور تفکیک لایحه وظایف، امور ذاتی وتجهیزات قوای سرحدی، به ولایت ها سفر کرده اند تا بررسی های لازم را انجام دهند.
براساس هدایت محمد اشرف غنی، رییس جمهوری اسلامی افغانستان، روند انتقال قوای سرحدی ونظم عامه از چارچوب وزارت امور داخله به وزارت دفاع، از هشتم ماه اسد سال روان آغاز ودهم جدی آخرین میعاد آن تعیین شده است. فریبا

مشاهده در منبع اصلی