اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

یک هزار دهقان در پنجشیر گندم اصلاح شده دریافت می کنند

بازارک 14 عقرب باختر
روند توزیع پنجاه تُن گندم اصلاح شده امروز به دهقانان ولایت پنجشیر آغاز شد.
عبدالرووف یعقوبی رییس ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت پنجشیر به آژانس باختر گفت که پنجاه تُن گندم اصلاح شده برای یک هزار دهقان در مرکز و  هفت ولسوالی آن ولایت توزیع می شود.
برای هر دهقان پنجاه کیلو گرام گندم اصلاح شده با پنجاه درصد تخفیف توزیع می شود.
وی هدف از توزیع تخم های اصلاح شده گندم را حمایت و همکاری با دهقانان، رشد زراعت، بلند رفتن اقتصاد کشور و تغییر سیستم سنتی و عنعنه یی به سیستم معیاری و جدید بیان کرد. احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی