اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 30 عقرب , 1396

افغانستان از اتکا به کشورهای غربی بیرون می شود

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی