اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

افغانستان از اتکا به کشورهای غربی بیرون می شود

مشاهده در منبع اصلی