اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

آغازکارساخت خوابگاه برای دانشجویان دختردانشگاه ننگرهار

شهرجلال آباد 14 عقرب باختر
کارساخت خوابگاه برای دانشجویان دختر دانشگاه ننگرهار آغازشد.
درکنار این قراراست یک خوابگاه به دانشجویان دانشکده ی طب این دانشگاه نیز ساخته شود.
هزینه  ساخت این خوابگاه ها سه ملیون افغانی عنوان شده که ازسوی وزارت تحصیلات عالی پرداخت می شود.
نبود خوابگاه مناسب دردانشگاه ننگرهار باعث شده تا دانشجویان با تحمل خطرها و پذیرفتن هزینه های بیشتر ، اقدام به اقامت درخوابگاه های خصوصی کنند.
ببرک میاخیل رییس دانشگاه ننگرهار به آژانس باخترگفت که ساخت این خوابگاه ها باعث خواهد شد تا صدها دانشجو به مکان مناسب برای بود و باش دسترسی پیدا کنند.
درتاسیسات جدید خوابگاه دانشگاه ننگرهار و دانشکده  طب این دانشگاه تمامی نیاز های رهایشی – تحصیلی دانشجویان درنظرگرفته شده است.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی