اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

حمله های تازه موشکی وتوپخانه یی نظامیان پاکستانی برشرق کشور

شهرجلال آباد 14 عقرب باختر
ولایت ننگرهار درشرق کشور یک بار دگر گواه حمله های موشکی و توپخانه یی نظامیان پاکستانی بوده است.
به اساس گزارش ها ، درجریان یک شبانه روز اخیر حدود سیزده موشک و توپ بربخش هایی از ولسوالی لعل پور در نوار دیورند برخورد کرده است
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که دراین حمله ها به مردم محل  وارد نشده است اما باعث شده تا ده ها خانواده یک بار دگر مجبور به ترک خانه های شان شوند.
خوگیانی می گوید که این موشک ها ازسوی نظامیان پاکستانی پرتاب شده  است .
حدود  شش سال از آغازحمله های موشکی و توپخانه یی نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازولایت های کنر ، نورستان و ننگرهار درشرق کشور می گذرد ؛ رویدادی که ازمیان روستا نشینان تاکنون یک صد کشته وزخمی گرفته است و نیز باعث شده تا صدها خانواده مجبور به ترک خانه های شان شوند.
تاکنون فشار های دیپلوماتیک افغانستان و حتی شکایت رسمی کشور ازحمله های موشکی پاکستانی ها در شورای امنیت سازمان ملل برای پایان یافتن این حمله ها ، به جایی نرسیده است.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی