اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 عقرب , 1397

کشته شدن بیست و یک مخالف مسلح درغزنی

غزنی / باختر/ 14/ عقرب
بیست و یک مخالف مسلح درعملیات زمینی و هوائی منسوبان قول اردوی 203تندردرولسوالی گیروی غزنی کشته شدند.
مسوول مطبوعاتی قول اردوی 203 تندربه خبرنگار محلی آژانس باختر گفت ، این  عملیات زیرنام صحرا درولسوالی گیروی غزنی صورت گرفت که درنتیجه بیست و یک مخالف کشته شدند وبیست و دو تن دیگر آنان زخم برداشتند و دومخالف دیگر بازداشت شدند.
دراین عملیات یک میل زیکویک سه عراده موتر فولدر و نه عراده موتر سایکل دشمن نیز از بین رفته است.
طبق یک خبردیگر ،از اثر حملات قوای هوائی ائتلاف درساحات لکری ولسوالی آریوب ځاځی و چهارقلعه ولسوالی زرمت پکتیا دوازده مخالف دولت کشته شدند و یک عراده داتسن و یک موتر سایکل آنان نیز ازبین رفته است.
ختم/ شعیب

مشاهده در منبع اصلی