اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 عقرب , 1397

یک مرکزسازماندهی طالبان در ولسوالی خاکریز کندهارتخریب گردید

کابل 14 عقرب باختر
چهار گروه مسلح تروریستی مربوط طالبان که بدستور رهبران آن گروه در شورای کویته مصروف فعالیت های تروریستی ، ماین گذاری و اجرای حملات مسلحانه علیه نیرو های دولتی در مربوطات ولسوالی خاکریز ولایت کندهار بودند .
در نتیجه عملیات که از طرف قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی بالای مخفیگاه های آن گروه صورت گرفت 4 تن اعضای آنگروه کشته و 10 آنها بازداشت گردیدند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی به آژآنس باختر، در این عملیات یک باب زندان آنگروه تخریب گردیده و 4 تن افراد ملکی که نزد طالبان زندانی بودند از قید طالبان رها گردیده اند .
همچنان یک مخفیگاه سلاح و مهمات آنگروه که شامل (1) سوب واسکت انتحاری، ماین های مختلف النوع، مخابره ، 44 عراده موتر سایکل، دو عراده موتر ، یک پایه کمپوتر ، تجهیزات نظامی و مقدار زیادی مواد انفجاری می گردید بعد از کشف  در ساحه از بین برده شده است.
در نتیجه این عملیات قریه  کاکران، چونی، و رول آباد ولسوالی خاکریز از وجود تروریستان مربوط به گروه طالبان پاکسازی گردیده است. جاوید

مشاهده در منبع اصلی