اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

رئیس اجراییه به دعوت صدراعظم روسیه به این کشور سفر می‌کند

عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه کشور به دعوت صدراعظم روسیه و برای شرکت در در نشست سران‌ حکومت‌های سازمان همکاری‌های شانگهای به این کشور سفر خواهد کرد.

مشاهده در منبع اصلی