اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

دعوت نخستوزیر روسیه از رییس اجرایی افغانستان برای شرکت در نشست شانگهای

نخست‌وزیر روسیه، رییس اجرایی افغانستان را برای شرکت در نشست سران‌ حکومت‌های سازمان همکاری‌های شانگهای دعوت کرده است.

مشاهده در منبع اصلی