اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

دعوت نخستوزیر روسیه از رییس اجرایی افغانستان برای شرکت در نشست شانگهای

نخست‌وزیر روسیه، رییس اجرایی افغانستان را برای شرکت در نشست سران‌ حکومت‌های سازمان همکاری‌های شانگهای دعوت کرده است.

مشاهده در منبع اصلی