اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

عالیمار: سروی ساخت مرکز سرک حلقوی پکتیا آغاز گردید

اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا می‌گوید، سروی ساخت مرکز سرک حلقوی در گردیز مرکز این ولایت امروز یکشنبه آغاز گردید.
نصیر عالیمار رئیس این اتاق امروز یکشنبه به رادیو آزادی گفت، با ساخت این سرک موترهای ترانزیتی به شهر داخل نمی‌شوند و از طریق همین سرک به ولایات دیگر ترانزیت می‌شوند.
آقای عالمیار می‌گوید، با ساخت این سرک برای تاجران افغان در بخش ترانزیت سهولت ایجاد می‌گردد.
این سرک پس از دیزاین و سروی وزارت فواید عامه اعمار می‌گردد.

مشاهده در منبع اصلی