اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 جوزا , 1397

رییس ولسی جرگه جریمه ۵ ملیونی اش را پذیرفت

آقای ابراهیمی ولسی جرگه باید ۵ ملیون و ۳ صد هزار افغانی بابت اتهام فسادی که بر او وارد شده بود را به حساب ولسی…

مشاهده در منبع اصلی