اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 1 حوت , 1396

رییس ولسی جرگه جریمه ۵ ملیونی اش را پذیرفت

آقای ابراهیمی ولسی جرگه باید ۵ ملیون و ۳ صد هزار افغانی بابت اتهام فسادی که بر او وارد شده بود را به حساب ولسی…

(Visited 9 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی