اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

خواست ورزشکاران هرات ازدولت برای تامین امنیت ورزشگاه های کشتی

شهرهرات 14 عقرب باختر
تعدادی از پهلوانان و کشتی گیران خواهان تامین امنیت بهترمیدان های کشتی گیری شدند.
شماری ازین پهلوانان شهر هرات که  با رئیس و اعضای شورای ولایتی هرات دیدارنمودند، تقاضا کردند تا در تأمین امنیت محل کشتی گیران و بوجود آوردن نظم در آن ساحه از طریق مراجع ذیربط کمک و همکاری نمایند.
کامران علیزایی رییس شورای ولایتی پیرامون وحدت و یکپارچگی بین ورزشکاران و پهلوانان صحبت نمود .
قومندانی امنیه هرات ،خواست تا توجه بیشتر در تأمین امنیت و نظم ساحه برگزاری مسابقات کشتی مبذول بدارند.ختم/سیدحبیب

مشاهده در منبع اصلی