اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 حوت , 1396

خواست ورزشکاران هرات ازدولت برای تامین امنیت ورزشگاه های کشتی

شهرهرات 14 عقرب باختر
تعدادی از پهلوانان و کشتی گیران خواهان تامین امنیت بهترمیدان های کشتی گیری شدند.
شماری ازین پهلوانان شهر هرات که  با رئیس و اعضای شورای ولایتی هرات دیدارنمودند، تقاضا کردند تا در تأمین امنیت محل کشتی گیران و بوجود آوردن نظم در آن ساحه از طریق مراجع ذیربط کمک و همکاری نمایند.
کامران علیزایی رییس شورای ولایتی پیرامون وحدت و یکپارچگی بین ورزشکاران و پهلوانان صحبت نمود .
قومندانی امنیه هرات ،خواست تا توجه بیشتر در تأمین امنیت و نظم ساحه برگزاری مسابقات کشتی مبذول بدارند.ختم/سیدحبیب

(Visited 12 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی