اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 جوزا , 1397

مافیاهای داخلی با ایجاد ناامنی چپاول و غارت می کنند

چالش های امنیتی که ما پیش روی خود داریم مافیای سیاسی، اقتصادی، امنیتی است که در داخل کشور فعالیت دارند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، حکیم تورسن آگاه نظامی در برنامه «راه حل» در خصوص چالش هایی که برای مبارزه با ناامنی و دهشت افکنان در کشور وجود دارد، بیان داشت: چالش هایی که ما پیش روی خود داریم، مافیای سیاسی، اقتصادی، امنیتی است که در داخل کشور فعالیت دارند. ما شاهد هستیم و می بینیم که همه روزه هر کدام از همین مافیاها در حلقه های خود کارهایی را انجام می دهند یعنی کسانی هستند که می خواهند در کشور بی امنی باشد بی ثباتی باشد تا در موقف و مقام خود تکیه زده باشند و در کنار آن معدن ها و ثروت های افغانستان را به یغما ببرند و یا بتوانند از این ناامنی ها چور و چپاول دارایی های عامه و غصب زمین را ادامه دهند.

وی افزود: دیگر اینکه مافیای اقتصادی است، که همه اینها دست به دست هم داده اند و شکل زنجیری گرفته اند. مافیای اقتصادی هم می خواهد که نقش اساسی را برای ناامنی ها داشته باشد زیرا زمانیکه ناامنی ها بیشتر است آنها راحت تر می توانند پروژه های اقتصادی خود را کنترل کنند.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی