اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 عقرب , 1397

حکم نظارت بر توزیع مواد اعاشوی پولیس صادر شد

رییس جمهور طی حکمی هیاتی را بمنظور نظارت دوام دار از توزیع مواد اعاشوی و تدارکاتی پولیس ملی در ولایت ها توظیف نمود.

در حکم رییس جمهور آمده است که در ترکیب هیات در سطح ولایت ها نماینده با صلاحیت مقام ولایت بحیث رییس هیات و 2 تن از نمایندگان دادستانی نظامی و قوماندانی امنیه ولایت بحیث اعضا تعیین شدند و همچنین در سطح ولسوالی ها، ولسوال هر ولسوالی بحیث رییس دایمی هیات و نماینده دادستانی و قوماندان امنیه ولسوالی ها بحیث اعضا شامل هستند.

گفتنی است که مطابق هدایت رییس جمهور، هیات باید از کمیت و کیفیت مواد اعاشوی و تدارکاتی پولیس ملی در حین توزیع و مصرف نظارت دوامدار داشته باشد و گزارش یافته های خود را به مراجع مربوطه ارایه نماید.

پیش از این گزارش های فراوانی از عدم دسترسی سربازان در خط نبرد به مواد خوراکی و تجهیزات نظامی نشر شد که انتقادهای فراوانی را بدنبال داشت اما با وجود بازخوردهای انتقادی شدید به این مورد رسیدگی درست صورت نمی گرفت؛ حال دیده شود که حکم رییس جمهور می تواند جلوی فساد و دستبرد برخی مقام ها را به مواد اعاشه و تدارکات سربازان بگیرد یا خیر.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی