اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 عقرب , 1397

تلفات سنگین طالبان در کندز

کابل 14 عقرب باختر
طالبان در ولسوالی چهار دره ولایت کندز متحمل تلفات سنگین شدند . وزارت دفاع ملی با نشر خبر نامه ای به آژانس باختر خبر داد،که نیرو های  کوماندو عملیاتی را به حمایه قوای هوایی در مربوطات ولسوالی چهار دره ولایت کندز انجام دادند که منتج به کشته شدن  (۵۷)تن از افراد طالب و زخمی شدن  (۱۵) دیگر آنان  گردید که دربین کشته شده گان سرگروپ طالبان  از جمله داکتر حسین ولسوال نام نهاد ولسوالی چهاردره نیزشامل  میباشد .
همچنان به تعداد (۱)ضرب توپ 82mm، يک ضرب هاوان81mm ،یک میل دهشکه (۱۱) باب مواضع مستحکم دشمن از اثر ضربات هوایی تخریب گردیده و دو ذخیره گاه  ، (۱۷)حلقه ماین توسط پرسونل کشف ودر ساحه انفجار داده شد وهمچنان (۲)باب سوق واداره کلیدی طالبان نیز بدست کوماندو ها افتاده است وقریه های  امیر محمد شینواری ،قریه نادر خروتی ،تپه غلام علی ،قریه سر آسیاب ،قریه خروتی ،قریه عیسی خیل وقریه قتل عام کاملاً از وجود گروه ترورسیتی طالبان پاک سازی گردیده است. احسان زاده

مشاهده در منبع اصلی