اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 جوزا , 1397

دشمن از اشکمش رانده شد

تالقان  باختر  14 عقرب
ده قریه ولسوالی اشکمش تخار در جریان عملیاتی که از سه روز قبل آغاز شده بود ازوجود طالبان مسلح پاکسازی شده است.
سخنگوی قومندان امنیه تخار به آژانس باختر گفت، در این عملیات بالای دشمن ضربات سنگینی وارد آمده است وآنان مجبور به فرار از منطقه شده اند.
منبع افزود که به خاطر جلوگیری از نفوذ دو باره دشمن در این ولسوالی عملیات همچنان ادامه خواهد داشت و نیروهای خیزش مردمی نیز در پهلوی نیروهای امنیتی سهم فعال دارند. لیلما

مشاهده در منبع اصلی