اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 جوزا , 1397

عکس های خبری روز 14 عقرب 96

دیدار سفیر روسیه با رییس اجرایی به منظور دعوت برای اشتراک در نشست سران حکومت های سازمان همکاری های شانگهایبرگزاری نشست کمیته منع خشونت علیه زنان به ریاست داکتر عبداللهبرگزاری نخستین نشست کمیته اجرایی مصونیت غذایی و تغذی با اشتراک نمایند‌گان سازمان ‌های بین‌المللی و کشورهای خارجیمراسم فاتحه خوانى براى قربانیان مسجد امام زمان دشت برچىنمایش مد و فرهنگ مردم افغانستان در کابلبهره برداری سرک کانکریتی دهمزنگ لغمانآغاز کار ساخت سرک وصلی کارته آریانا به کارته سخی کد(14)

مشاهده در منبع اصلی