اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 جوزا , 1397

تلاش وکیل مدافع رییس شرکت داوی برای کاهش حکم

نشست دادگاه استیناف رییس شرکت داوی بی نتیجه پایان یافت.

پس از جنجال های فراوان میان دادستان و وکیل مدافع عبدالغفار داوی، رییس شرکت داوی جلسه دادگاه استیناف روز شنبه 13 عقرب 96 بی نتیجه پایان یافت و قرار شد جلسه بعدی امروز یکشنبه 14 عقرب 96 تشکیل شود.

عبدالفغار داوی و معاون وی و چند مقام پیشین وزارت ترانسپورت به اختلاس، تزویر، سو استفاده از صلاحیت و فریبکاری متهم هستند.

رییس شرکت داوی در دادگاه استیناف روز شنبه ادعا کرد که شرکت هوایی آریانا 18 میلیون دالر از وی بدهکار است و در 10 سال گذشته حکومت بدهی اش را به وی نپرداخته است.

دادستان دادگاه استیناف با استناد به مدارک گردآوری شده از سوی مرکز عدلی و قضایی باز هم خواستار محاکمه داوی و کسانیکه در تبانی با وی کار کرده اند شد اما پس از چندین ساعت بحث و حدال تصمیم نهایی دادگاه به جلسه بعد موکول شد.

گفتنی است که دادگاه ابتدایی رییس و معاون شرکت داوی را به 9 سال و 7 ماه زندان، چند مقام پیشین وزارت ترانسپورت را از 6 ماه تا 6 سال زندان و یک تن دیگر را برائت داده بود.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی