اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

مجلسٍ دزدان و یک نظام فاسد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، در مجلس نمایندگان باید به میزانی فساد ریشه دوانده باشد که رسوایی رییس و رییس دارالانشای آن سرپوشی بود برای باقی حقایق کمیسیون حقیقت یاب، ابراهیمی با قبول فساد و پولی که برای امکانات شخصی ربوده است تنها مکلف به بازگردان هزینه ها شد و باقی یا روانه دادگاه شدند و یا تعلیق چند روزه کاری.

و درست زمانی که انگشت اتهام ها تیر خشم مردم و مقام های مخالف به سوی رییس جمهور و ارگ نشانه رفته بود به یکباره رسوایی مجلس و زد و خورد نمایندگان تبدیل به سد دفاعی برای حکومت شد.

هرچند رسوایی که چندی است پارلمان را در برگرفت و سپس با آبروریزی بزرگتری به پایان رسید نه تنها شوکی برای جامعه نبود بلکه مهر تایید بر این حقیقت نهاد، زمانی نظامی آلوده به فساد و خاین می تواند حکومت کند که از کابینه گرفته تا نهاد قضایی و پارلمان مملو از مقام های معامله گر باشد.

اینکه رییس مجلس می پذیرد در فساد اداری دست داشته و همچنان بر کرسی ریاست تکیه زده، اوج حقارت مجلس می باشد که همچنان با وجود رسوایی های پی در پی به کار خود ادامه می دهد گویی هیچ رویدادی رخ نداده است.

زمانی که نمایندگان با رشوه به مقام و قدرت می رسند با فساد جبران و در معامله غرق می شود و این پارلمان بهترین گزینه برای حکومت وحدت ملی به وجود آمده از دل تقلب است که با خیانت و فساد، بقای خود را تضمین می کند.

این در حالی است که تمامی مقام های و رهبران مخالف دیگر اقوام در دورترین نقطه از حکومت قرار دارند و چنین رسوایی های از راس دولت گرفته تا نمایندگان مجلس روز به روز بر دامنه ناامنی ها دامن می زند و حال، از کدام نهاد و قدرتی انتظار می رود که در برابر بی قانونی های مجلس قد علم کند، ارگ یا ریاست جمهوری؟

رو شدن پرونده فساد و نبردهای درون پارلمانی درست زمانی رخ داد که حکومت در برابر خشم جامعه قرار گرفته بود، گسترش دامنه نفود طالبان و رویدادهای امنیتی و انتحاری ها که به تکرار پایتخت را آماج حمله قرار می دهد در آستانه بدل شدن به موجی دیگر از اعتراض ها بود که به لطف پارلمان، افکار عمومی در میانه فسادها حیران این نظام و نمایندگان خاین ماند.

آن هنگام که اولین خشت حکومت دوران جدید افغانستان از سوی غرب کج گذاشته شد و قانون اساس توسط تعدادی تهی از فهم حکومت داری نوشته شد به سرعت امید برای کشوری با ثبات را به یاس بدل کرد زیرا این سرزمین مدت ها قبل برای گروه های تروریستی و تحقق اهداف شوم امریکا و حامیان آن در حال آماده شدن بود.

در قانونی نانوشته اما با پشتوانه قوی، برقراری قدرتی از دل قومیت پشتون و رهبری قوم گرا در کنفرانس بن از سوی غرب برازنده افغانستان دانسته شد و تاکنون، تجریه حکومت کرزی و غنی جز بازگشت به دوران هرج و مرج با بعدی دیگر از تروریسم نبوده است که در این میان غنی و تیم ارگ نشان داد که تا چه میزان، تفکر پشتونیزمی و طالبانی می تواند ریشه هر پیشرفت و پاگذاشتن به دنیای مدرن را بخشکاند.

اگر امروز پارلمان، پرونده فساد رییس و نمایندگان را رسوایی نمی داند نشان می دهد که بیشمار جابه جایی های کلان پولی و زدو بندهای سیاسی در این عمر مجلس رخ داده است که دزدی را نه تنها بی آبرویی نمی دانند بلکه بخشی کوچکی از سیستم می پندارند.

ارگ با رو کردن تنها گوشه ای از فساد پارلمان می تواند چند صباحی به دور از انتقادها، سرگرم اهداف شوم خود باشد تا زمانی که همراهان طالب و داعش آن دست به حمله ای مرگ بار دیگر نزده و یا هواپیماهای امریکایی مردم بی گناه را قتل عام نکند.

کد (18)

مشاهده در منبع اصلی