اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

معاش سرسام آور 484 مشاور رییس جمهور (سند)

معاش 484 مشاور رییس جمهور سالانه به بیش از 200 میلیون افغانی می رسد.

یک سند درز شده از ریاست جمهوری در رسانه ها نشان می دهد که 484 مشاور غنی در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی گماشته شده‌اند که تنها معاش‌ماهانه یکی از این مشاورین، پنچ برابر معاش یک آموزگار است.

در این مدرک، آورده شده است که مجموع معاشات ماهانه مشاوران اشرف غنی، 17 میلیون و 261 هزار و 660 افغانی می شود. مطابق اطلاعات این مدرک معاش یک سال این مشاوران را بالغ بر 207 میلیون و 140 هزار افغانی است.

علاوه بر این یک سند دیگر بیانگر این است که کرایه یک موتر زرهی ضد گلوله برای حمیدالله فاروقی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور غنی و رییس دانشگاه کابل به مدت 6 ماه 2 میلیون و 427 هزار و 600 افغانی هزینه برداشته است که پیشنهاد این کرایه از سوی رییس جمهور منظور شده است.

بر اساس این مکتوب زمانیکه فاروقی رییس هیات بررسی قراردادهای مالی وزارت دفاع ملی بوده جهت تامین امنیت وی یک موتر زرهی ماهانه به مبلغ 404 هزار و 600 افغانی براساس حکم ریاست جمهوری به کرایه گرفته شده است که کرایه 3 ماه آن جمعا یک میلیون و 213 هزار و 800 افغانی است که وزارت مالیه از کد 91 آن را پرداخت می کند.

بر اساس یک مکتوب دیگر اداره امور، بودجه یکساله معاشات و امتیازات 151 کارمند تشکیل مشاوریت ریاست‌جمهوری در امور روابط عامه و استراتژیک در سال 1395 بیش از 90 میلیون افغانی بوده است درحالیکه معاش یک آموزگار کمتر از 8 هزار افغانی است و سربازی که در خط مقدم جنگ قرار دارد ماهانه بین 10 تا 14 هزار معاش دریافت می کند.

مصارف گزاف مشاوران رییس جمهور در خانه های امن شان در حالی است که خوراک روزانه سربازان ماه ها بدست آنها نمی رسد و آنان به ناچار از خانه های مردم نان گدایی می کنند و بسیاری دیگر از آنها نیز بدلیل نبود مهمات جنگی، تیرباران می شوند یا به اسارت گرفته می شوند.کد(26)

مشاهده در منبع اصلی