اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

قراردادهای مشکوک کمیته تدارکات/ ۲۲ هزار کیلوگرام گوشتِ لیلیه مراکز آموزشی وزارت اقوام و قبایل ناپدید است

براساس گفته‌ها و معلومات مسوولان وزارت سرحدات، اقوام و قبایل، این وزارت از 61 هزار کیلوگرام گوشت، تنها 38 هزار کیلوگرام گوشت در مدت شش ماه به شاگردان و محصلان داده شده و 22 هزار کیلوگرام گوشت دیگر ناپدید است.

مشاهده در منبع اصلی