اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 25 جوزا , 1397

برمک به مسوولان حوزه های امنیتی هشدار داد

سرپرست وزارت داخله برای کاهش جرایم در پایتخت به مسوولان مهلت دو هفته ای داد.

ویس احمد برمک، سرپرست وزارت داخله روز شنبه 13 عقرب 96 در نشست با مسوولان حوزه های امنیتی پایتخت گفته است که اگر تا 2 هفته دیگر سطح جرایم در پایتخت کاهش نیابد باید از کارهایشان کنار بروند.

برمک از مسوولیت گریزی و گسترش فساد در حوزه های پولیس بشدت انتقاد کرد و از مردم خواست از دادن رشوه به پولیس خودداری کنند و در شناسنایی افراد و مقام های فاسد با وزارت داخله همکاری کنند.

بگفته مسوولان وزارت داخله طی دو هفته آینده باید جرایمی همچون ربودن بازرگانان، قتل و دزدی های مسلحانه کاهش یابد در غیر اینصورت با آمران حوزه و نهادهای کشفی و استخباراتی برخورد جدی خواهد شد.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی