اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 جوزا , 1397

مجلس سنا موافق تحت هیاهوی بیرون قرار نگیرد

وقتی یک قانون یا یک مصوبه ای رای اکثریت را در پارلمان می برد همه اعضای پارلمان ملزم به دفاع از آن هستند چرا که مصوب پارلمان می شود. ما با احترام با نظریات مخالفی که در همه ابعاد وجود دارد بالاخره در یک جایی باید توافق داشته باشیم و آن هم رای اکثریت است.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان رد فرمان تقنینی رییس جمهور را از سوی اکثریت اعضای مجلس در پیوند به درج واژه های ملیت، قوم و دین از روی شناسنامه ها خیانت می گویند. شمار دیگری از نمایندگان مردم در مجلس درج این واژه ها را انگیزه ای برای جدایی و نفاق افکنی می دانند و هر گونه ابراز نظر روی مصوبه های مجلس را خلاف قانون می گویند. تصمیم اکثریت اعضای مجلس نمایندگان اکنون با دیدگاه های مخالف و موافق شماری از اعضای این نهاد روبرو شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، چمن شاه اعتمادی عضو مجلس نمایندگان در برنامه «همگام» گفت: هر فرمان تقنینی الزاما باید از فیلتر پارلمان و مجلس نمایندگان رد شود. فرمان تقنینی زمانی می تواند عملی شود که پارلمان وجود نداشته باشد یا در رخصتی به سرببرد و برای همین موقع هم فرمان های تقنینی تجویز شده است. هر فرمان تقنینی را چنان که قبلا اشاره کردم در زمانی که پارلمان دایر می گردد باید به آرا گذاشته شود و بررسی و ارزیابی های خود را روی آن فرمان داشته باشد. حالا که پارلمان در مورد این فرمان چنین تصمیمی گرفته است پس باید اجرایی گردد و دیگر روی آن اعتراض های دیگری انجام نشود.

وی ادامه داد: بحث قانون ثبت احوال و نفوس حدود سه سال است که متاسفانه در دهلیزهای پارلمان، ریاست جمهوری، وزارت عدلیه و خیلی از جاهای دیگر خاک می خورد اما متاسفانه تا هنوز حتی یک گام مثبت برای عملی شدن آن برداشته نشده است اما چندین سال است که در انتظار صدور تذکره های الکترونیکی هستیم. این قانون ثبت احوال و نفوس سه سال پیش تصویب شد با جنجال هایی که وجود داشت و بحث ها و کش و قوس های فروانی که وجود داشت با همان شرایط قبلی و چند روز قبل هم در پارلمان تایید شد اما متاسفانه در گیرودار و کش و قوس دفاتر ریاست جمهوری و ریاست اجرایی دستخوش تعدیلاتی گردیده و باز هم با همان تعدیلات روانه پارلمان شد. پارلمان این بار هم با همان پروسیژرهای لازمه ای که دارد قانون را به کمیسیون ها تکثیر کرد. کمیسیون ها ارزیابی های خود را داشتند. جلسات مشترک دایر شد تا اینکه بالاخره روز دوشنبه به صحن عمومی پارلمان آمد تا به رای اکثریت گذاشته شد به آرای عمومی گذاشته شد تا رای اکثریت بر کدام است. شاهد بودیم که رای اکثریت بر مصوبه قبلی پارلمان قرار گرفت.

اعتمادی می گوید که رای اکثریت پارلمان قابل اجرا است و مصوب است پس دیگران نباید نسبت به آن جبهه بگیرند و اوضاع را متشنج کنند و افزود: تصورم این است که وقتی یک قانون یا یک مصوبه ای رای اکثریت را در پارلمان می برد همه اعضای پارلمان ملزم به دفاع از آن هستند چرا که مصوب پارلمان می شود. ما با احترام با نظریات مخالفی که در همه ابعاد وجود دارد بالاخره در یک جایی باید توافق داشته باشیم و آن هم رای اکثریت است.

این نماینده مجلس در خصوص نظر مجلس سنا در این مورد می گوید: در مرحله بعد این قانون به سنای کشور می رود اگر سنا آن را تایید کند کار تمام است و قابل اجرا می باشد اما اگر سنا آن را تایید نکند، آن زمان باید قانون مختلط تشکیل شود از سنا و مجلس نمایندگان و رای سوم و رای بهتر انتخاب شود اما خوب است که سنا هم این قانون را تصویب نمایند و تحت تاثیر افکار و عقاید و هیایوی بیرون قرار نگیرند چراکه ما در شرایطی نیستیم که تشنج ها بیشتر از این شود. هرچه کشمکش ها بیشتر شود اوضاع مردم و کشور بدتر می شود و این وضع اصلا به صلاح مردم نمی باشد.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی