اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

کشته شدن پانزده داعشی در شرق افغانستان

مشاهده در منبع اصلی