اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

کشته شدن پانزده داعشی در شرق افغانستان

مشاهده در منبع اصلی