اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 25 عقرب , 1397

آغاز کار دو پروژه‌ی توسعه‌ای در ولایت غور

کار دو پروژه‌ی توسعه‌ای شامل ۲۰ کیلومتر سرک درجه سه جغل‌اندازی، ۹۵ پلچک، ۵ دهانه‌ی «واش» ، ایجاد یک پل ۱۵متری  و یک‌هزار متر دیوار استنادی به هزینه‌ی بیش از ۱۳۵ میلیون افغانی در غور آغاز شده است.
وزارت احیا و انکشاف دهات، این ساختمان‌های زیربنایی را در چارچوب برنامه‌ی ملی انسجام ساحه‌ای راه‌اندازی کرده و توسط  شوراهای انکشافی محلی اطراف سرک یادشده، تطبیق می‌کند.
از مزایای این پروژه‌ها، ۴۰ روستا را تحت پوشش قرار گرفته و سرک مذکور ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان را به ولسوالی‌های لعل‌وسرجنگل و دولت‌یار ولایت غور وصل خواهد کرد.

مشاهده در منبع اصلی