اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 جوزا , 1397

دستور رئیس جمهور برای بررسی اتهام‌های فساد اداری در ریاست خزینه تقاعد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در حکمی دستور داده است تا اتهام‌های فساد اداری در ریاست عمومی خزینه تقاعد بررسی شود.

مشاهده در منبع اصلی