اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 جوزا , 1397

در یک و نیم سال گذشته در هرات، تنها ۲۰ تن به پروسه‌ی صلح پیوسته‌اند

مشاهده در منبع اصلی