اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 2 حوت , 1396

حکومت افغانستان: خط دیورند هیچ زمانی رسمیت نداشته و نخواهد داشت

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی