اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 جوزا , 1397

حکومت افغانستان: خط دیورند هیچ زمانی رسمیت نداشته و نخواهد داشت

مشاهده در منبع اصلی