اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 30 عقرب , 1396

حکومت افغانستان: خط دیورند هیچ زمانی رسمیت نداشته و نخواهد داشت

(Visited 4 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی