اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

امیدواری های تازه در مبارزه با فساد

دیروز هیأت حقیقت یاب مجلس نمایندگان در یک حرکت کم سابقه در باره فساد مالی رییس مجلس و رییس دارالانشاء فیصله خود را اعلام کرد و رییس مجلس نیز فیصله این هیأت را پذیرفت. بر اساس فیصله هیأت حقیقت یاب، آقای ابراهیمی رییس مجلس به دلیل این که دست…

مشاهده در منبع اصلی