اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

یک عضو سرویس اطلاعاتی امریکا در لوگر کشته شد

مشاهده در منبع اصلی