اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 قوس , 1396

حدیث روز: این سه کار شما را در قیامت نجات خواهد داد

پيامبر (ص): إذا ماتَ الإنسانُ انقَطَعَ عَمَلُهُ إلاّ مِن ثَلاثٍ : إلاّ مِن صَدَقَةٍ جاريَةٍ أو عِلمٍ يُنتَفَعُ بِهِ أو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُو لَهُ؛
آينه يادها حدیث شماره: 200162

پيامبر (ص): با مرگ انسان، رشته عملش قطع مى شود، مگر از سه چيز: صدقه جارى (وماندگار)، دانشى كه مردم از آن بهره مند شوند و فرزند نيكوكارى كه برايش دعا كند.

کد (5)

(Visited 4 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی