اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

حکومت کم بگوید و زیاد بشنود

حکومت در امر انتخابات نه استقامت را و نه عمل کردن را ندارد. سرنوشت انتخابات در کشور نامعلوم است.
گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، نعیم ایوب زاده رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، در برنامه «فراخبر» با انتقاد از عملکرد حکومت در همه امور بویژه در امر انتخابات می گوید: حکومت افغانستان کم بگوید و زیاد بشنود و کم بگوید و زیاد عمل کند. ما از آغاز حکومت را از نزدیک نظارت کرده ایم. من نماینده جامعه مدنی در کنفرانس لندن و بروسکل هم بوده ام و از نزدیک جلسات معتبر را که بین جامعه جهانی و حکومت افغانستان است از نزدیک نظارت کرده ام. وقتی که ما اعمال این حکومت را نظارت می کنیم. در اعمال حکومت نه عمل را و نه استقامت را نمی بینیم. بحث استفاده از تکنالوژی کار یک الی دو هفته است اما با تاسف چهارماه طول کشید اما هنوز هم سرنوشت آن مشخص نشده است. که واقعا کدام کمپنی با چه ظرفیتی با چه خدماتی استفاده تکنالوژی در افغانستان را فراهم کند.

وی افزود: بحث مهم دیگر هم استفاده از حوزه های انتخاباتی است. این موضوع بیشتر از پنج ماه می می گذرد اما هنوز هم درگرو حکومت است. سرنوشت اعضای انتخاباتی و طرحی که از آدرس کمیسیون ارایه شد مشخص نیست. بحث بودجه و بحث تصمیم گیری ها و بحث چندپارچگی در کمیسیون های انتخاباتی بویژه در کمیسیون انتخابات نبود یک ارزیابی دقیق امنیتی هم مطرح است و بی سرنوشت. در حالیکه امنیت یکی از چالش های بزرگ است.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی