اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

مجازات سه سال زندان برای محافظان جنرال دوستم

7 تن از محافظان جنرال دوستم به جرم آزار و اذیت احمد ایشچی به سه سال زندان محکوم شده اند.

مشاهده در منبع اصلی