اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 قوس , 1396

مجازات سه سال زندان برای محافظان جنرال دوستم

7 تن از محافظان جنرال دوستم به جرم آزار و اذیت احمد ایشچی به سه سال زندان محکوم شده اند.

(Visited 7 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی