اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

مجازات سه سال زندان برای محافظان جنرال دوستم

7 تن از محافظان جنرال دوستم به جرم آزار و اذیت احمد ایشچی به سه سال زندان محکوم شده اند.

مشاهده در منبع اصلی