اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

هشت سال زندان برای هفت محافظ جنرال دوستم

مشاهده در منبع اصلی