اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

امریکا عسکر مبادله ای با طالبان را اخراج کرد!

یک محکمه نظامی در امریکا یک عسکر را به اتهام غفلت وظیفه ای و به خطر انداختن همکارانش به اخراج از وظیفه، پرداخت یک هزار…

مشاهده در منبع اصلی