اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 جوزا , 1397

کتاب ” ترانه های کودکانه ” تازه ازچاپ برآمد

کابل باختر13 عقرب
داکتر کمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ ، امروزدنیا افضلی  دختر ده ساله را که کتاب " ترانه های کودکانه " را نوشته است، تحسین کرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر:  کتاب  " ترانه های کودکانه "  نوشتۀ  دنیا افضلی  دختر ده ساله ، تازه از چاپ برآمد و دربرگیرندۀ ترانه های کودکان میباشد.
این کتاب به زبان کودکانه در 16صفحه نوشته شده و احساس کودکانه نویسنده را بیان میکند.
معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ دردیدار با دنیا افضلی ، درکنار آن که از کار کردهای وی به قدر دانی یاد کرد ، ازسایرکودکان و جوانان خواست که درراه آموزش علم و دانش هرچه بیشتر تلاش کنند .
او خاطرنشان ساخت که آینده مترقی و شگوفایی کشور بستگی به تلاش و زحمات کودکان و جوانان دارد.
همینگونه دراخیراین دیدار یک جلد کتاب " ترانه های کودکانه " توسط نویسنده این کتاب به داکترکمال سادات اهدا شد. احمدضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی