اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

انفجارماین جان یک پولیس بغلان را گرفت

بغلان باختر 13 عقرب
از اثر انفجار ماین کنار جاده یک پولس محلی شهید شد.
آمرحوزه  سوم پولیس پلخمری به آژانس باختر گفت که شام دیروز یکعراده واسطه حین انتقال اعاشه منسوبان پاسگاه امنیتی سرخ کوتل شهر پلخمری در اثر انفجار ماین کنارجاده یک پولیس محلی شهید شد ویک پولیس دیگرزخم برداشت. قایم

مشاهده در منبع اصلی