اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

زیان های جدا سازی دری از پارسی از دیدگاه محمد کاظم کاظمی

محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده ی افغان  مقاله ای در مورد زیان های جدا سازی دری از پارسی در صفحه فیسبوکش منتشر کرد.

مشاهده در منبع اصلی