اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 30 دلو , 1396

زیان های جدا سازی دری از پارسی از دیدگاه محمد کاظم کاظمی

محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده ی افغان  مقاله ای در مورد زیان های جدا سازی دری از پارسی در صفحه فیسبوکش منتشر کرد.

(Visited 4 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی